Moltes són les tècniques de descontaminació de sòls existents i INVESOIL, com a empresa especialitzada en la Gestió Integral de Sòls Contaminats, podem dur a terme totes aquestes tecnologies:

 • Barreres permeables actives i hidràuliques
 • Bombeig i tractament físic-químic de l'aigua
 • Rentat de sòls
 • Extracció de fase per buit
 • Extracció de volàtils per buit
 • Air sparging
 • Oxidació química
 • Excavacions selectives
 • Bioventing i Biosparging
 • Biopiles
 • Landfarming
 • Bioremediació
 • Atenuació Natural monitoritzada
A INVESOIL treballem clau en mà, dissenyem tots els nostres equips d'acord a l'emplaçament d'estudi, els posem en marxa i fem el control i seguiment adequat, tant des del punt de vista del manteniment dels equips com de l'evolució de la descontaminació, optimitzem els processos a mesura que avancen els treballs i facilitem tots els informes necessaris perquè el client es mantingui al dia de l'evolució del procés.